Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

To była właśnie ta dziewczyna,
na która czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.

— z listu do A. Osieckiej

Reposted fromjoyce-james joyce-james viapoezja poezja

Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę


— Jakub Żulczyk
Reposted fromblueinsane blueinsane viaesendi esendi
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
3797 a81c
Dlaczego w Europie nie ma islamu albo jakiejś innej kultury, w której po prostu dostałbym ciebie w prezencie, albo wymieniłbym się za plazmowy telewizor?
— Jakub Żulczyk – Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiskowo niskowo
Załóżmy, że poznajesz dziewczynę, i zakochujesz się, a ona po chwili cię zostawia dla innego faceta. Zanim zaczniesz sobie zadawać pytania w rodzaju, czy ten facet jest bardziej opiekuńczy, męski, stanowczy, ma silniejszy charakter, bardziej potrafi ją opanować, zwróć uwagę na jedną rzecz - on zawsze zarabia więcej pieniędzy, niż ty. Ma również wyższą pozycję, więcej władzy, lepszy samochód, jest bardziej pewny siebie, ale to są tylko konsekwencje pieniędzy. I nie masz prawa mieć pretensji do tej dziewczyny. Gdy ty dostajesz propozycję lepiej płatnej pracy, też tylko udajesz przed samym sobą, że się zastanawiasz.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiskowo niskowo
I czując Cię obok, opowiem o wszystkim. Jak często się boję i czuję się nikim.
— myslovitz
Reposted fromkostuchna kostuchna vianiskowo niskowo
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
9161 64cc
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
4345 a4dd
Reposted fromarrependimento arrependimento viasadworld sadworld
1662 2b1b 500
Reposted fromnoonie noonie viaifuhavetoask ifuhavetoask
9328 f9d2 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide vianikotyna nikotyna
Reposted fromposzum poszum viaMrsDarkness MrsDarkness
9358 e712
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMrsDarkness MrsDarkness
1269 7bdd 500

Werner Bischof. Tokyo. Picasso exhibition. 1951

Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viachabanina chabanina
5278 a364 500
Edvard Munch
6379 ea70
Reposted fromuszkowo uszkowo viasamozatrucie samozatrucie
5628 3346
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl